სიამაყით გიზიარებთ სტატიას, რომელიც ISTQB® - International Software Testing Qualifications Board-ის მიერ გამოქვეყნდა


 

🌐სიამაყით გიზიარებთ სტატიას, რომელიც ISTQB® - International Software Testing Qualifications Board-ის მიერ გამოქვეყნდა. სტატიაში ხაზგასმულია GeoSTQB - Georgian Software Testing Qualifications Board-ის განსაკუთრებული ძალისხმევა ტექნოლოგიების სფეროში ქალების მხარდაჭერისა და გენდერული მრავალფეროვნების ხელშეწყობისთვის.

🚀GeoSTQB-ის მისია სცილდება გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრას; გუნდის მიზანია ტექნოლოგიური სფეროს განვითარება, სადაც მრავალფეროვნებას მიესალმებიან. ჩვენი ურყევი ერთგულებითა და შრომით, ჩვენ ვცდილობთ შევცვალოთ ეს სფერო უკეთესობისკენ.

🎯ეს არ არის მხოლოდ წარმატების აღნიშვნა, ეს არის დაპირება, რომ განვაგრძობთ წინსვლას, ცვლილებებისკენ სწრაფვას და შესაძლებლობების შექმნას ყველასთვის, განურჩევლად სქესისა.

სრული სტატია წაიკითხეთ აქ:
https://lnkd.in/eGNkyH7W

🌐We are proud to share an article published by the ISTQB® - International Software Testing Qualifications Board recognizing GeoSTQB's outstanding efforts and dedication to supporting women and promoting gender diversity in the field of technology.

🚀GeoSTQB's mission extends far beyond closing the gender gap; it's about fostering a tech world where diversity is embraced and celebrated. Our unwavering dedication and hard work have already started to make a difference.

🎯This is not just a moment of celebration, it's our promise to keep going, keep pushing for change, and continue to create opportunities for all, regardless of gender.

Read the article at: https://lnkd.in/eGNkyH7W